Over ons.

De eerste Rijsbergse vogelvereniging "De Vogelvriend " werd opgericht 19 januari 1959 door

Antoon Luijten , Nilleke Nooren , Giel de Zwart en Geert Bastiaansen.

In het eerste jaar telde de club 22 leden.

De eerste tentoonstelling werd gehouden eind 1959 er zaten toen 175 vogels op de tentoonstelling. De tentoonstelling vindt nog steeds plaats in het tweede weekeinde van november.

In 1979 wordt er een voliére  geplaatst bij het verzorgingstehuis " De Rijserf " waar " De Vogelvriend "

voor de vogels zorgde en voor het onderhoud.

Tot op de dag van vandaag wordt dit nog steeds door een lid van De Vogelvriend gedaan.

Door De Vogelvriend  worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd  zoals de vogelquiz, fietstocht,

natuurwandelingen en de jaarlijkse tentoonstelling.

Zo is er ook een keer per jaar een druk bezochte feestavond eind juni.

Het ledental van De Vogelvriend schommelt al jaren rond de 80 leden en is hiermee één van de grotere verenigingen in het district west-Brabant.

Over ons en een stukje geschiedenis

De Eerste Rijsbergens Vogelvereniging De Vogelvriend werd opgericht op 1 januari 1959 door Antoon Luijten , Nilleke Nooren, Giel de Zwart en Geert Bastiaansen.

De Vogelvriend stelt zich ten doel om de vogelhobby, de vogelkennis en het houden en kweken van volièrevogels onder een zo breed mogelijke laag van de bevolking te bevorderen en te stimuleren.                                                                                          

In het jaar van oprichting (1959) telde club al meteen 22 leden.

Op het einde van dat jaar werd de eerste tentoonstelling (TT) gehouden.  Er zaten toen 175 vogels op de TT. De TT wordt tot op de dag van vandaag elk jaar in november gehouden.

Enkele hoogtepunten:

1962: De Vogelvriend bouwt een vogelkooi bij Huize Sint Jozef (Bethanië) in Rijsbergen.

1963: In november wordt er door De Vogelvriend en De Edelzanger uit Zundert in zaal Het Hoekske in Rijsbergen een combinatie-tentoonstelling gehouden.

1965: Het bestuur wordt uitgebreid van drie naar vijf man.

1968: De tentoonstellingscommissie wordt in het leven geroepen.

1975: Er wordt in februari en maart een vogelbeurs (dit is geen tentoonstelling) gehouden in zaal Het Hoekske. En er wordt een nieuw Huishoudelijk Reglement gemaakt. Vogels kunnen voortaan worden ingeënt tegen hapziekte.

1976: I.v.m. de winkelsluitingswet mag er van de Gemeente geen vogelbeurs meer gehouden worden.

1977: De tentoonstelling is een geweldig succes, ook financieel. Medeoprichter Antoon Luijten stopt als voorzitter.

1978: De contributie wordt verhoogd naar Hfl. 30,- per jaar. Hiervan wordt vijf gulden gereserveerd voor de viering van het naderende 25-jarig bestaan in 1984.

1979: Antoon Luijten keert terug als voorzitter. De club geeft haar medewerking aan de bouw en inrichting van de volière bij Verzorgingstehuis Rijserf in Rijsbergen. Nog steeds verzorgt iemand van de club de vogels in deze volière.

1980: Het Huishoudelijk Reglement wordt aangepast.

1981: Er moet een kleine eigen bijdrage betaald gaan worden tegen het inenten van de vogels tegen de hapziekte. De Vogelvriend neemt afscheid van zaal Het Hoekske. Het word verkocht. De club verkast naar café De Kouter.

1982: De tentoonstelling wordt gehouden in café/zaal De Zwaan.

1983: De Vogelvriend krijgt De Zwaan als thuishaven. Er komt een combinatietentoonstelling met Galder en Ulvenhout.

1984: Het zilveren jubileum. Met een heilige mis, receptie, expositie en feest.

1986: Er deden een mooi aantal vogels mee aan de tafelkeuring. We tellen dat jaar 66 leden en Peter Arts komt in het bestuur. Hij zou er 30 jaar deel van gaan uitmaken waarvan 26 jaar als voorzitter!

1988: De barbecue wordt een vast onderdeel van de teeravond. De tentoonstelling verhuist naar De Koutershof.

1990: Het begin van de rommelmarkt op de Boerendag. Antoon Luijten krijgt door de districtsvoorzitter de Erepenning uitgereikt. Peter Arts wordt voorzitter en blijft dat tot 2016.  

1991: Ulvenhout stapt uit de tentoonstellingscombinatie met Rijsbergen en Galder. De Edelzanger uit Zundert neemt hun plaats in.

1992: Door de vogelpest kwam er een vervoersverbod voor vogels en daardoor kon de wereldtentoonstelling in Breda niet doorgaan.

1993: Er wordt een clubblad uitgebracht en de fietstocht “Kom in de Kooi” komt jaarlijks op de kalender te staan.

1994: Een doorbraak bij de Europese cultuurvogels: een aantal nieuwe soorten mogen nu ook gehouden worden. O.a. de goudvink wordt vrij gegeven.

1998: 82 leden. Naamgenoot Vogelvereniging  De Vogelvriend uit Zoetermeer doet mee aan de jubileumtentoonstelling.

1999: 40 jarig bestaan. Dagtrip naar vogelpark Paradiso in België. ’s Avonds diner bij restaurant Napoleon in Rijsbergen.

2000: Deelname aan de tentoonstelling bij De Vogelvriend in Zoetermeer. Antoon Luijten krijgt de Koninklijke onderscheiding In De Orde Van Oranje Nassau. Clublokaal De Zwaan sluit haar deuren en het nieuwe wordt Café Marktzicht/De Harmoniezaal van Jack en Nelleke Lochten.  Bij Toon Verdonk worden voortaan de rommelmarktspullen opgeslagen.

2002: De speciaalclub van Europese Cultuurvogels doet mee aan onze tentoonstelling.

2003: Een aantal leden begint met het maken van nestkastjes om ze aan particulieren te verkopen om zo de kas te spekken.

2009: Gouden Jubileum, de club bestaat 50 jaar.

2016: Peter Arts treedt af als voorzitter. René Roks volgt hem op.

2017: De Onderlinge Tentoonstelling wordt een Bijzondere Tentoonstelling. Ook leden van andere verenigingen kunnen nu aan onze TT deelnemen. Na dertig jaar dj te zijn geweest op de teeravond, is dit het laatste optreden van dj Armand.

2018: De eerste editie van De Rijsbergse Vogelquiz. Een koppelquiz.

2019: De Vogelvriend bestaat 60 jaar. Rondleiding door De Pannenhoef, De Historische Rijsbergse Kilometer, diner, feestavond.

2020: Op 1 april gaat de groeps-app de lucht in. Vanwege de coronapandemie moeten vrijwel alle clubactiviteiten van dit jaar afgelast worden.

2021: Op 1 april wordt het clubblad De Vogelvriend geherintroduceerd. Een kwartaalblad. Huishoudelijk Reglement wordt aangepast en aangevuld met “gastleden”. Weer moeten veel activiteiten worden afgelast maar de tentoonstelling kan tussen de lockdowns door wel gehouden worden. Peter Arts keert als penningmeester terug in het bestuur.

2022: In april en mei zijn er twee vogelexcursies naar het natuureiland Tiengemeten in het Haringvliet.

2022: De club heeft 80 leden. De Boerendag wordt niet meer gehouden en verdwijnt van de Rijsbergse evenementenkalender. Automatisch betekent dit voor De Vogelvriend ook het einde van de rommelmarkt. Vanaf nu moeten de leden zelf online hun ringen bij de NBvV bestellen. Er wordt een begin gemaakt met het ontwerpen van een website. Deze gaat op zaterdag 1 oktober om 10.00 uur de lucht in.