Tentoonstelling 2023

                            Een paar foto's van onze leden op de Nederlandse Kampioenschappen te  Zwolle.

                            Namens het bestuur van De Vogelvriend GEFELICITEERD.

 

J. Fonken

T. Lambregts

E. Machielsen

Een grote tegenvaller voor De Vogelvriend, een harde rechtse vol op de kin. De tentoonstelling die op 12 en 13 november in Koutershof in Rijsbergen gehouden zou worden is vanwege de uitbraak van vogelgriep in het Belgische Minderhout afgelast moeten worden. Ook in Nederland is voor dertig dagen een beperkingszone ingesteld. In een straal van tien kilometer rond Minderhout geldt een vervoersverbod voor niet alleen pluimvee en hoenderachtigen maar ook vogels mogen in deze zone niet vervoerd worden. Koutershof valt hier net binnen. Het gaat om een honderdtal meters maar uitzonderingen op de strenge wetgeving worden natuurlijk niet gemaakt. Er is naarstig gezocht naar een alternatieve locatie maar die waren of niet geschikt of al bezet. De ruim twee maanden van voorbereidingen zijn voor niets geweest. En die voorbereidingen liepen door gedegen teamwork op rolletjes. Het zou een prachtige vogelshow geworden zijn. Deze optater moet de club even verwerken. Amper bekomen van corona doet de vogelgriep onze club nu de das om. Hoe moeilijk het nu ook even zal zijn, we moeten vooruit kijken. Naar de tentoonstelling van november 2023.

Tentoonstelling 2021

Tentoonstelling 2019